Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία

Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας εδώ